استخدام و همکاری

تاریخ انتشار : 2015/06/02

گروه مهندسی پایون

استخدام و همکاری : به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیازبا تخصص های مرتبط از واجدین شرایط پس از ثبت نام الکترونیکی و بر اساس اولویت های مورد نیاز، دعوت به مصاحبه و همکاری می نماید.

مانند فرم زیر :

نام و نام خانوادگی*

پست الکترونیک*

جنسیت*

شماره تماس*

استان محل سکونت*

شهر محل سکونت*

آخرین مدرک تحصیلی*

رشته تحصیلی*

عنوان شغلی مورد نظر شما*

سابقه کار*

آپلود رزومه

برخی از مشتریان