استخدام و همکاری

تاریخ انتشار : 2015/06/02

گروه مهندسی پایون

استخدام و همکاری : به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیازبا تخصص های مرتبط از واجدین شرایط پس از ثبت نام الکترونیکی و بر اساس اولویت های مورد نیاز، دعوت به مصاحبه و همکاری می نماید.

مانند فرم زیر :

  نام و نام خانوادگی*

  پست الکترونیک*

  جنسیت*

  شماره تماس*

  استان محل سکونت*

  شهر محل سکونت*

  آخرین مدرک تحصیلی*

  رشته تحصیلی*

  عنوان شغلی مورد نظر شما*

  سابقه کار*

  آپلود رزومه

  برخی از مشتریان