درخواست بازدید و کارشناسی

تاریخ انتشار : 2019/03/28

تائید درخواست بازدید و کارشناسی

گروه مهندسی پایون پس از دریافت درخواست بازدید و کارشناسی از سوی شما مشتریان محترم ، استعلام و پیگیری های لازم بعمل میاید و پس از صحت و سقم، کارشناس مربوطه به محل مشتری اعزام خواهد شد.


هزینه درخواست بازدید و کارشناسی

روند سازمانی گروه مهندسی پایون بدینصورت میباشد.

  • ثبت درخواست از سوی مشتری ( از طریق تماس تلفنی یا وبسایت )
    در این مرحله کارشناس از طرف گروه مهندسی پایون اعزام و کارشناسی های لازم انجام و به کارفرما اعلام میشود. هیچگونه هزینه بابت بازدید و کارشناسی از کارفرما دریافت نمیشود.
  • در صورت توافق و تمایل همکاری طرفین وارد فاز نیاز سنجی شده و مشاوره های لازم جهت چگونگی نوع پروژه، فراهم سازی بستر پروژه اعم از پسیو و اکتیو بعمل میاید.
  • گام بعدی ارائه راهکار در این مرحله نحوه اجرای پروژه با جزئیات دقیق در واقع ارائه کامل پلان و زیربنای پروژه تشریح میشود.
  • ارائه پیشنهاد در این گام ما کل پروژه را در قالب RFP یا صدور پیشنهاد که در آن آنالیز قیمت و محاسبات دقیق حجم پروژه گردآوری شده و به کارفرما ارائه میشود.
  • گام نهایی اجرای پروژه میباشد. که در قالب عقد قرارداد انجام میگیرد.


ثبت درخواست کارشناسی یا بازدید اولیه

خواهشمند است جهت ثبت درخواست بازدید و کارشناسی های اولیه در حوزه کاری گروه مهندسی پایون فرم ذیل را پر نموده و ارسال نمایید.


    برخی از مشتریان