سیستم های حفاظتی

تاریخ انتشار : 2019/04/13

سیستم های حفاظتی ” همانطور که از نامش پیداست، جهت حفاظت از اماکن بکار برده میشود.
يکي از مهمترین دلایل استفاده از سیستم های حفاظتی، ایجاد محیطی امن و حفاظت شده در برابر خطرات احتمالی برای ما میباشد.

سیستمهای حفاظتی به دو دسته تقسیم میشوند

  • سیستم اعلام سرقت
  • سیستم اعلام حریق ( اطفای حریق )

سیستم اعلام سرقت

سیستم اعلام سرقت یکی از قسمتهای مهم در سیستم های امنیتی و حفاظتی می باشد و با نام های دیگری مثل دزدگیر نیز شناخته می شود، و به دو صورت بی سیم و با سیم وجود دارد.

سیستمهای حفاظتی

سیستم اعلام حریق یا اطفای حریق

سیستم اعلام حریق دارای چند دستگاه است که با یکدیگر کار می کنند و در صورت وجود دود، آتش، منوکسید کربن و سایر شرایط اضطراری آن ها را تشخیص داده و از طریق تجهیزات صوتی و بصری به مردم هشدار می دهند.

سیستمهای حفاظتی

برخی از مشتریان