سیستمهای نظارتی

تاریخ انتشار : 2019/04/12

سیستمهای نظارتی یا پایش تصویری: امروزه جهت دستیابی به ایمنی و امنیت و تامین آسایش و رفاه هر
چه بیشتر در هر مکانی اعم از محیط های زندگی، اداری و یا اجتماعی، بکارگیری از سیستمهای نظارتی
و تجهیزات مدیریت متمرکز هوشمند کنترلی، نظارتی و حفاظتی، امری ضروری و اجتناب ناپذیر شده است.

دامنه این سیستم ها بسیار گسترده است. سیستمهای نظارتی دارای دو بخش اصلی میباشد، که اساس کارکرد آنها با هم متفاوت ولی هر دو یک هدف اصلی را دنبال می کند.

سیستم نظارت فیزیکی
سیستم نظارت تصویری

سیستمهای نظارتی
سیستمهای نظارتی پایش تصویری اتاق مانیتورینگ

سیستم نظارت فیزیکی

منظور از حفاظت فیزیکی آن بخش از سیستم های امنیتی و ایمنی است که بصورت فیزیکی وظیفه محافظت از پرسنل،جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به تجهیزات، موسسات نظامی، امکانات نظامی و اسناد و جلوگیری از خرابکاری، جاسوسی، خسارت و دزدی را بر عهده دارد.

اهمیت اجرای صحیح این عملیات حفاظتی به حدی است که هرگونه وقفه و اختلال در اجرای آن، ممکن است سبب ایجاد آسیب های جبران ناپذیری گردد.

سیستم حفاظت فیزیکی

سیستم نظارت تصویری

در جوامع امروزی با وجود پیش آمدهایی نظیر سرقت، تخریب، ایجاد نا امنی، کم کاری، حوادث و مشکلات
فنی، لزوم استفاده از سیستم های نظارت تصویری یا به عبارتی دور بین های مداربسته پایش تصویری امری
بدیهی به نظر می رسد ولی آنچه باید مورد توجه قرارگیرد.

این است که این نظارت زمانی ارزشمند و کارا خواهد بود که مستمر و بی وقفه انجام پذیرد.چنانچه به هر دلیل
ابزار های پایش تصویری ما حتی برای مدت زمانی کوتاه از کار بیفتند این بدین معناست که کنترل ما بر
سیستم تصویری برای مدت زمانی از دست رفته است.

جهت مشاوره و بازدید کارشناسی راه اندازی سیستمهای نظارتی و پایش تصویری

گروه مهندسی پایون آماده همکاری با تمام ارگانها ، سازمانها و مراکز صنعتی می باشد

با ما تماس بگیرید ۵۶۵۷ ۵۶۵۷ – ۰۲۱

برخی از مشتریان