نوشته هایی با برچسب "ابعاد اتاق مانیتورینگ"

اتاق مانیتورینگ

اتاق مانیتورینگ محلی برای جمع آوری و مشاهده تصاویر دوربین های مداربسته که در نقاط محیط کار یا شعبات می باشد.

مانند خیابان ، بیمارستان ، مترو ، پاساژ ها ، سازمان های بزرگ ، پادگان ها ، ادارات و مراکز نظامی نصب شده اند است که به آن ( اتاق کنترل ) هم گفته میشود .

ادامه مطلب

برخی از مشتریان