نوشته هایی با برچسب "اکسس کنترل"

اکسس کنترل

کنترل تردد یا کنترل دسترسی و یا اکسس کنترل به لاتین ACCESS CONTROL به معنی مجوز ورود یا عدم ورود یک شخص یا گروهی طبق زمانبدی مشخصی از یک مانع فیزیکی مانند درب و یا گذرگاه و مانع غیر فیزیکی مانند گذرگاه نوری می باشد.

ادامه مطلب

برخی از مشتریان