نوشته هایی با برچسب "دزدگیر اماکن"

اعلام سرقت ( دزدگیر)

اعلام سرقت وسیله‌ای است که به هنگام گذر از یک حریم خصوصی یا شکستن یک قفل، با اعلام صدا، این عمل غیرقانونی را اعلان می‌کند. اعلام سرقت یا دزدگیرهای موجود در بازار هرچند از لحاظ ظاهر در انواع و اشکال مختلفی ارائه شده‌اند، ولی بطور کلی همگی آن‌ها دارای یک ساختار مشترکی می‌باشند. یعنی اکثر […]

ادامه مطلب

برخی از مشتریان